PELİKAN Güdümlü Mermi Simülatörü

Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörü

PELİKAN GM Simülatörü, farklı arayıcı başlık algoritma ve parametrelerinin denenebilmesi, elektronik Harp denemelerinin milli olarak yapılabilmesi, Güdümlü Mermilere Karşı Savunma (GMKS) reaksiyonları, fonksiyonel imha teknikleri geliştirilmesi ve test edilmesi ve analizi, Elektronik Destek (ED) Sistemleri Test ve Değerlendirilmesi, ED Sistemi Operatör Eğitimi imkânlarını sağlamak maksadıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

Genel Özellikler:
• X Band Arayıcı Başlık Benzetimi
• Ku Band Arayıcı Başlık Benzetimi
• Geniş Band Arayıcı Başlık Benzetimi
• Programlanabilir yazılım tabanlı radar altyapısı
• Arayıcı başlık algoritmaları değiştirebilme/oluşturabilme yeteneği
• Ergonomik ve uyarlanabilir kullanıcı arayüz yazılımı
• Denemelerdeki bütün verilerin kaydı
• Benzetim sonrası yeniden oynatım ve analiz yeteneği
• Taşınabilir sistem
• Geniş yardımcı sistemler seçeneği
• Şebeke ya da jeneratörden besleme

Pelikan Güdümlü Mermi (GM) Simülatörü

DzKK’nın ihtiyacına binaen PELİKAN Projesi kapsamında 2oo9 yılında imzalanan 25 Milyon USD değerindeki sözleşme altında Meteksan Savunma ve Roketsan iş ortaklığı modeli ile milli imkanlarla RF Güdümlü Mermi [G/M] Simülatörü geliştirilmiştir. RF G/M Simülatörü [RF GMSİM] ile saha testleri 2o17 ilk çeyreği içinde başarıyla tamamlanmış ve Sistem Haziran 2o17’de DzKK hizmetine girmiştir. Halen hizmette görev yapan RF GMSİM, Meteksan Savunma tarafından milli olarak geliştirilen ve tanımlanan ihtiyaçlara tümüyle cevap verebilen bir RF Güdümlü Mermi Simülatörüdür. Bu Simülatör kullanıcıya;

• Farklı arayıcı başlık algoritma ve parametrelerinin denenebilmesi,
• EH denemelerinin milli olarak yapılabilmesi,
• GMKS Reaksiyonları – Fonksiyonel İmha Teknikleri Geliştirilmesi/Test edilmesi ve Analizi,
• ED Sistemleri Test ve Değerlendirilmesi,
• ED Sistemi Operatör Eğitimleri imkanlarını sağlamak maksadıyla geliştirilmiştir.

RF GMSİM geniş bir sayısal programlanabilir donanım altyapısı ile birlikte üç adet RF donanım setine sahiptir. RF GMSİM, operatörün jenerik G/M’ler tanımlayabilmesini ve bu G/M’lerin benzetiminin yapabilmesini sağlamaktadır. Her bir göreve ilişkin veriler, veri analiz sonuçları [G/M Performansı, Kilit Kırma Anları, G/M’nin Verdiği Kararlar vb] raporlanabilmektedir. RF GMSİM’ne entegre olduğu şelter içerisinden komuta edilmektedir.

Sistem, stabilizasyon ve benzeri maksatlarla özel bir platform gerektirmeksizin test alanında konuşlandırılabilmektedir. RF GMSİM’nde bulunan 3 adet RF donanım setinin her biri; RF Verici, RF Alıcı, Anten ve Gimbal’den oluşmaktadır. PELİKAN RF GMSİM’nde, asli fonksiyonları dışında çevre deniz trafiğinin izlenmesi, referans zaman bilgisinin oluşturulması ve meteorolojik verilerin ölçülmesi amacıyla; Seyir Radarı, Otomatik Kimliklendirme Sistemi [AIS], GPS Zaman ve Referans Saat Sunucusu, Meteoroloji Ölçüm Sistemi ve Kamera Sistemi gibi yardımcı ekipmanlar bulunmaktadır.

PELİKAN RF GMSİM sayesinde DzKK Harpoon Blok I/II, Exocet, ESSM, NATO SeaSparrow ve SM-1 gibi envanterdeki yabancı kaynaklı Güdümlü Mermilerde yer alan RF Arayıcı başlıklar hakkında bilgi toplayabilir ayrıca çevre ülkelerdeki gemisavar GM tehdidine yönelik EDT/ESM sistemleri vasıtasıyla elde edilmiş bilgiler ışığında eğitim maksatlı jenerik taarruz/savunma senaryoları hazırlayabilir. Ayrıca bu GM tehdidine yönelik özgün/milli EKKT tedbirleri geliştirebilir.

Kaynak: İbrahim Sünnetci

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir