Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS)

Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS), taktik alandaki hava savunma komuta kontrol faaliyetlerini icra etmek ve hava savunma unsurları arasında bir bilgisayar ağı kurmaya yarayan bir sistemdir. HERİKKS ile etkin bir hava savunması icra edebilmek üzere konuşlanma, planlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

HERİKKS, temel olarak, çeşitli radarlardan ve harici unsurlardan iz bilgilerini alarak gerçek zamanlı ortak hava resmini oluşturur. Radar ve silahların konuşlandırılacağı yerlerin tespiti için gerekli analiz olanakları sunulmakta, hava sahasının tümünün kontrol altında tutulabilmesi için sensör ve silah yerleşim planları çıkartılmakta, çeşitli radar sistemlerinden gelen iz bilgilerini işleyerek gerçek zamanlı hava resmi oluşturulmakta ve komuta kontrol kabiliyeti ile hava savunma silahlarına hedef bilgilerinin hızlı ve doğru gönderilmesi sağlanarak etkin hava savunması icra edilmektedir. HERİKKS dağıtık mimari yapısında çalışmaktadır. Sistem hiyerarşik, otonom çalışma modlarında çalışabilmektedir. HERİKKS Sisteminde TASMUS Radyoların sağladığı haberleşme alt yapısı kullanılmaktadır.

Önemli Özellikler

Farklı radarlardan gelen iz bilgilerinin birleştirilerek gerçek zamanlı hava resminin oluşturulması
İzlere teşhis verilmesi
Tehdit Değerlendirme ve Silah Tahsis algoritması ile optimum hedef-silah eşlemeleri
Manuel, yarı otomatik ve otomatik hedef-silah eşlemeleri
Silah sistemlerine hedefe yönlenme bilgilerinin iletilmesi
Sistem birimlerinin konum, operasyonel durum ve teçhizat bilgilerinin paylaşılması
Yöntemsel Hava Sahası Kontrol Tedbirleri ve Hava Görev Emirlerinin kullanımı
Güvenilir TASMUS haberleşme alt yapısı
Sayısal Haritalar üzerinde konuşlanma analizi yapma olanakları
Eğitim amaçlı simülasyon yeteneği
Kayıt ve tekrar oynatma yeteneği
Harici sistemler ile entegre çalışma için sağlanan arayüzler: Link-1, Link-11B, Link-16, JREAP ve LLAPI

Üs/Liman Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS-D)
Üs/Liman Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS-D)


Üs/Liman Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS-D)

Üs/Liman Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS-D), sabit varlıkların (üs, liman vb.) hava savunma faaliyetlerini yönetmek üzere geliştirilmiş bir Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol sistemidir. HERİKKS-D ile etkin bir hava savunması icra edebilmek üzere konuşlanma, planlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Radar ve silahların konuşlandırılacağı yerlerin tespiti için gerekli analiz olanakları sunulmakta, hava sahasının tümünün kontrol altında tutulabilmesi için sensör ve silah yerleşim planları çıkartılmakta, çeşitli radar sistemlerinden gelen iz bilgilerini işleyerek gerçek zamanlı hava resmi oluşturulmakta ve komuta kontrol kabiliyeti ile hava savunma silahlarına hedef bilgilerinin hızlı ve doğru gönderilmesi sağlanarak etkin hava savunması icra edilmektedir. HERİKKS-D, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki HERİKKS Sistemleri temel alınarak geliştirilmiştir.

Temel Özellikler :

Harp alanının sayısal haritalar üzerinde gerçek zamanlı olarak izlenmesi
Sayısal haritalar üzerinde konuşlanma analizi yapma olanakları
Farklı sensörlerden gelen iz bilgilerinin birleştirilmesiyle gerçek zamanlı hava resminin oluşturulması
Hava resminin silah sistemlerine dağıtılması
Sistem birimlerinin konum, operasyonel durum, teçhizat bilgilerinin paylaşıIması
Hava sahasının kontrolu için yöntemsel kontrol tedbirleri tanımlanabilmesi ve dağıtımı
IFF/SIF kodlarının otomatik olarak dağıtılması
Optimum hedef silah eşlemesi
Dost- düşman ayrımı
Doğru hedefe yönlendirme
Manuel, yarı otomatik ve otomatik hedef/silah eşlemesi
Hızlı ve güvenli haberleşme altyapısı
Sistem operatörlerinin eğitimi ve değerlendirilmesi için simülasyon senaryoları hazırlama ve uygulama olanağı
Tekrar oynatrna özelliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir