Milli Savunma Bakanlığı’ndan yeni şirket: ASFAT A.Ş.

KHK ile Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun’da değişikliğe gidildi. Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri için Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT AŞ) kuruldu. TSK bünyesinde faaliyet gösteren 81 ildeki askeri fabrika ve tersanelerin toplanacağı şirketin, başlangıç sermayesi 50 milyon TL.

Buna göre, şirket, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak, üretim planlaması çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş alabilecek veya bunların ihtiyaçları için teklif verebilecek.

Bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek şirket, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlayacak. Türkiye’nin hemen her bölgesinde faaliyet gösteren 30’a yakın askeri fabrika bulunuyor ve bu fabrikaların her biri içerisinde onlarca fabrikadan oluşuyor. Adeta Organize Sanayi Bölgesi görevi yapan bu fabrikalar, birçok savunma endüstrisi devinin elinde olmayan makine ve tezgahlara sahip.

ASFAT AŞ, Türk Ticaret Kanuna göre hazırlanacak esas sözleşmesinin imzalanmasının ardından tescil ve ilan ile faaliyete geçecek. Kanunun kuruluşa, ayni ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna, genel kurul toplantısına çağrı usulü ile genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine ve şirketlerin denetimine ilişkin hükümleri ASFAT AŞ hakkında uygulanmayacak.

Şirketin sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olacak. Ancak Hazine Müsteşarlığının ASFAT AŞ’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak. ASFAT AŞ yönetim kurulunda görev alan kamu görevlilerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılacak.

BAKANLIK ENVANTERİNDEN BEDELSİZ YARARLANMA İMKANI 

ASFAT AŞ, yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde yerine getirmek amacıyla askeri fabrika ve tersaneler için bakım, idame, yeni alet, ekipman ve taşıt alımı, teknoloji transferi ve altyapı dahil diğer modernizasyon faaliyetlerini yürütebilecek.

Şirket aynı şekilde geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla askeri fabrika ve tersaneler ile Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan platform, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerden Bakan onayı ile bedelsiz yararlanabilecek.

Askeri fabrikalar veya tersaneler bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin ASFAT AŞ ile imzalayacakları sözleşmeler ile bu sözleşmelerden kaynaklanan mal ve hizmet alınılan hakkında Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

PERSONEL İSTİHDAMI 
ASFAT AŞ’de iş mevzuatına tabi personel istihdam edilecek. Şirkette yabancı personel de çalıştırılabilecek.
Şirketin başlangıç sermayesi 50 milyon lira olacak. Bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Askeri fabrikalar ve tersanelere ait işletme, makine ve benzeri atıl varlıkların ASFAT AŞ’ye kiralanması veya işletiminin verilmesi ve döner sermayelerle ilişkileri ile ilgili protokoller, ASFAT AŞ ile ilgisine göre ilgili döner sermaye işletmeleri arasında imzalanacak ve bunların bedelleri protokol esaslarına göre şirket tarafından ilgili döner sermaye işletmesinin hesabına ödenecek.

ASFAT AŞ’ye ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelik veya şirket esas sözleşmesinde düzenlenecek.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir