ASELSAN Radar Soğurucu Boya ve Malzemeler

ASELSAN Tarafından Geliştirilen Özgün Kompozit Radar Soğurucu Yapılar

Muharebe sahasında stratejik ve taktik üstünlük sağlayabilmek için, muhtemel tehditleri uzak mesafelerde tespit edebilmek gereklidir. Bu üstünlüğü sağlayabilme çabasının bir tarafı radar teknolojisinin sınırlarına dayanır iken, diğer tarafı radar Elektronik Harp Kendini Koruma (EHKK) teknolojilerine ve Radar Kesit Alanı (RKA) azaltımı tekniklerinin sınırlarına dayanmaktadır. Bu bilinçle, ASELSAN geliştirmekte olduğu özgün radar ve EH sistemlerinin yanı sıra öz sermayesi ile RKA azaltımı teknikleri konusunda 10 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir.

Ar-Ge çalışmaları sonucunda muhtelif tipte Radar Soğurucu Malzemeler (RSM) ve Radar Soğurucu Yapılar (RSY); kara, deniz, denizaltı, süpersonik hava platformları çevresel isterlerini sağlayacak şekilde geliştirilmiş ve ürüne dönüştürülmüştür. ASELSAN hava platformları için boya tipindeki ilk RSM ürün ailesinin kalifikasyonunu 2004 yılında tamamlamıştır. RSM ve RSY ürün ailelerinin yanı sıra, özgün olarak geliştirilmiş olan platform ölçeğinde ileri RKA azaltımı analizleri ile platform yüzeylerinde RKA’ya katkı sağlayan bölgeler (saçılım merkezleri) hassas olarak belirlenmekte, bu bölgelere geometrik şekillendirme ve/veya RSM/RSY uygulanması ile elde edilecek RKA azaltım değerleri yüksek doğrulukla hesaplanabilmektedir. RSM/RSY ürünlerimiz muhtelif kara, deniz, denizaltı, süpersonik hava platformlarına uygulanmıştır. Yapılan uygulamalar,testler ve saha denemeleri sonucunda platformların RKA değerlerinin ve dolayısı ile muhasım radar tespit menzillerinin çok düşürülebildiği ortaya konulmuş, geliştirilen benzetim yöntemleri doğrulanmıştır.

ASELSAN Tarafından Geliştirilen Özgün Kompozit Radar Soğurucu Boya ve Malzemeler

Platform yüzeylerinde doğrudan uygulanan RSM’ler, getirdikleri ek ağırlık ve kalınlık nedeni ile bazı platformlarda manevra ve harekat kabiliyetlerinde kısıtlamalara sebep olabilmektedir. Bunun yanında, platform kaynaklı ağırlık ve kalınlık kısıtlarından dolayı, malzemede bant genişliği, soğurma miktarı gibi elektirksel performans kısıtları ile karşılaşılabilmektedir. Bütün bu dezavantajlara ek olarak, yüzeyde kullanılan bu tip hafif olmayan RSM ürünlerinin belirli aralıklar ile bakım/onarıma tabi tutulma gereksinimleri ekmaliyet kalemi oluşturmaktadır. Savunma sanayimizin yerli kaynaklar ile geliştirmekte olduğu muharip platformların (MİLGEM, TTHB, LST, TF2000, MMU, MMİHA, vb.) düşük iz ihtiyaçlarının yukarıda bahsedilen taktik ve teknik dezavantajları ortadan kaldıracak yaklaşımlar ile sağlanmasına yönelik olarak, özellikle deniz, denizaltı ve süpersonik hava platformları için yapısal kompozit parçalara radar soğurucu özellik kazandırmak çok önemli bir teknolojik kabiliyet olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda ASELSAN ilk kompozit RSY ürününü 2008 yılında geliştirmiştir. Sürdürülen Ar-Ge çalışmaları neticesinde, 2012 yılında kompozit RSY ürün ailesine çok hafif ve çok ince olma özelliklerine sahip çok katmanlı devre eşlenik RSY ürün ailesi eklenmiştir. Bu çalışmalar ile elde edilen teknolojik kazanımlar ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulan makaleler ile akademik literatüre katkı sağlamış ve takdir görmüştür.

RSY/RSM geliştirme çalışmalarında öncelikli amaç, elektromanyetik dalganın havada ilerlerken gördüğü empedans değerinin malzeme yüzeyine ulaştığında da sağlanmasıdır. Bu sayede iletim empedansında süreklilik oluşturulmakta, hedef (malzeme) üzerine düşen elektromanyetik dalganın önemli bir yansımaya sebep olmadan malzeme içerisine doğru ilerlemesi, böylelikle elektromanyetik dalganın büyük kısmının malzemeye girişi sağlanmaktadır. Malzeme içerisinde ilerleyen elektromanyetik dalga ise çeşitli mekanizmalar ile soğurulmakta, böylece hedef (malzeme) üzerinden geri yansıyan işaretin genlik seviyesi düşürülerek hedefin RKA değerinin azaltılması sağlanmaktadır.

ASELSAN Tarafından Geliştirilen Özgün Kompozit Radar Soğurucu Malzemeler

Özetle, yeni geliştirilen kompozit RSY ürün ailesi ile çok hafif yapılarda çok geniş frekans bandında çok yüksek soğurma değerlerini elde etmek mümkün olmaktadır. Geliştirilen kompozit RSY ürünlerin üstün elektromanyetik performanslarının yanında, yapıları itibariyle, hava ve deniz platformlarında yapısal elemanlar olarak kullanılmaya elverişlidir. Savunma sanayiimizin muharip platform (MİLGEM, TTHB, LST, TF2000, MMU, MMİHA, vb.) gereksinimleri doğrudan karşılayabileceği değerlendirilen yapısal kompozit RSYürünlerimizin bahse konu platformlarda kullanılmasına yönelik olarak, platformların tasarım aşamasından inşa aşamasına kadar olan tüm malzeme geliştirme, tasarım,test ve doğrulama süreçleri, milli ve özgün olarak ASELSAN’da oluşturulmuştur.

Çeşitli Radar Soğurucu Boya ve Malzemeler:

Seramik Radar Soğurucu Malzeme

Radar Soğurucu Boya Malzeme

Elastomerik Radar Soğurucu Malzeme

Kompozit Radar Soğurucu Malzeme

Sandviç Kompozit Radar Soğurucu Malzeme

Kaynak: Aselsan Dergi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir