ASELSAN Milli Elektronik Harp Suiti (MEHS)

ASELSAN Milli Deniz Elektronik Harp Suiti (MEHS)
ASELSAN Naval Electronic Warfare (EW) Suite

Milli Deniz Elektronik Harp (EH) Süiti, ASELSAN tarafından donanmaların su üstü unsurlarının korunmasına yönelik ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilen entegre bir Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi’dir.

EH Süit Merkezi Yönetim Birimi etrafında entegre edilen Milli Deniz Elektronik Harp (EH) Süiti aşağıdaki alt sistemlerden oluşmaktadır:

 • Deniz Elektronik Destek (ED) Sistemi
 • Deniz Elektronik Taarruz (ET) Sistemi
 • Dekoy Atım Sistemi
 • Lazer İkaz Sistemi (LWR)
 • Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (IRST)
 • Sarfedilebilir Aktif Aldatıcı Karıştırıcı Sistemi (SAK)
 • EH Süit Operatör Konsolu

 

Milli Deniz EH Süiti’ni oluşturan temel teknolojiler şunlardır:

 • Geniş Bant ve Dar Bant Sayısal Almaç
 • Sayısal Radyo Frekans Hafıza (DRFM)
 • Katı Hal Güç Yükselteçleri
 • Aktif Faz Dizili Antenler
 • Gelişmiş Mikrodalga Modül Teknolojisi
 • Özgün Algoritma Tasarımları
 • Paketleme ve Soğutma Teknolojileri
 • Platform Entegrasyon Tasarımı
ASELSAN Milli Deniz Elektronik Harp Suiti (MEHS)

 

ASELSAN EH SÜİT YÖNETİMİ

Elektronik Harp Süiti için Merkezi Yönetim Fonksiyonu anlayışıyla geliştirilmiş, yüksek teknolojiye sahip Entegre Kendini Koruma Sistemi Yaklaşımı

Temel görevleri:

 • Tehdit ilişkilendirme
 • Belirsizlik çözme
 • Öncelik belirleme
 • Kaynak yönetimi
 • Aktif ve pasif karşı tedbir atama (Fonksiyonel İmha Planlama)
 • Platform manevrası önerme

 

ASELSAN DENİZ ET SİSTEMİ

 • Dinamik tehdit ortamında aldatma ve gürültü karıştırma sağlayan yönlendirilmiş RF enerji gönderimi,
 • Modern evre uyumlu Sayısal Radyo Frekans Hafıza (DRFM),
 • Gelişmiş ve modern teknik üreteçleri,
 • Aktif Faz dizili anten ve katı hal güç yükselteci mimarisi,
 • Müşteri ihtiyaçlarına uygun operasyonel frekans bandı, çıkış gücü ve göndermeç kanal sayısı,
 • Görev Veri Dosyası ile esnek programlanabilme kabiliyeti,
 • Elektronik Taarruz (ET) tekniklerini tek tek ve/veya kombine olarak uygulayabilme,
 • Otomatik – Yarı Otomatik – Manüel Kullanıcı Modları,
 • Elektronik Harp Süit mimarisine uygun tasarım

 

ASELSAN DENİZ ED SİSTEMİ

 • ARES-2 Serisi Elektronik Destek Sistemi,
 • Konfigürasyona bağlı olarak Milli EH Süiti ile entegre veya bağımsız olarak çalışabilme imkânı

 

ASELSAN SARFEDİLEBİLİR AKTİF ALDATICI KARIŞTIRICI SİSTEMİ (SAK)

 • Su üstü platformlara atılan RF başlıklı G/M’lere karşı aldatma ve gürültü karıştırma uygulanması,
 • Su üstü platformlarında yaygın olarak kullanılan mevcut MK-137 dekoy lançerlerinden atılabilme,
 • Etkin karıştırma için dekoyun atılmadan önce belirlenen uçuş paternini izlemesini sağlayacak itki ve uçuş sistemi,
 • Görev Veri Dosyası (GVD) bazlı çalışma,
 • Yönlü gönderme anteni ile tehdit yönünde karıştırma,
 • Otomatik – Yarı Otomatik – Manüel Kullanıcı Modları,
 • EH Süiti ve Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ile entegre veya bağımsız olarak tek başına çalışabilme özelliği

 

DEKOY ATIM SİSTEMİ

 • Sabit veya Yönlendirilebilir Dekoy Atım Sistemi seçenekleri,
 • Yönlendirilebilir Dekoy Atım Sistemi için:
 • 130mm çapında 12 adet namluya sahip iki adet lançer,
 • Dairesel olarak yatayda 270°, dikeyde 60° hareket kabiliyeti,
 • Atıcının hedefe dönüş hızı tipik 5 sn (100 derece için),
 • Eksen başına 3 derece hareket serbestisi,
 • Konfigürasyona bağlı olarak Milli EH Süiti ile entegre veya bağımsız olarak çalışabilme imkânı
Aselsan Deniz Elektronik Harp Suiti
Aselsan Deniz Elektronik Harp Suiti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir