Aselsan Entegre Komuta Kontrol Sistemi

Bilgi hakimiyeti, her kademedeki komutanların doğru ve hızlı kararlar almaları için kilit önem taşımaktadır. Entegre Komuta Kontrol Sistemleri, komutan ve karargah personeline durumsal farkındalık, müşterek planlama, hızlı ve hassas karar verme hususunda destek ve operasyonel esneklik imkanı sağlamaktadır. Bu sistemlerinin kullanılma amacı, tüm birlik ve unsurların daha hızlı bir şekilde muharebeye katılımını sağlamak ve düşmana karşı bilgi hakimiyetini ele geçirmektir.

Muharebe sahasında Entegre Komuta Kontrol Sistemlerinin kullanımı, komutana durumun açık ve doğru bir şekilde sunulmasını sağlayarak, muharebe alanına yönelik bilgilerinin hızlı ve doğru temini, değişimi ve analizini sağlayacaktır. Bu sistemler, planlama, icra ve görev sonrası değerlendirme aşamaları için destek sağlayarak durumsal farkındalığın ve taktik resmin her bir komuta kademesindeki komutanların ihtiyaçlarına göre uyarlanmasına izin verir.

ASELSAN ENTEGRE KOMUTA KONTROL SİSTEMİ

ASELSAN, 30 yılı aşkın bir süredir Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. ASELSAN, muharebe sahasının ana fonksiyonel alanlarını kapsayan Entegre Komuta Kontrol Sistemlerini geliştirmiş ve kullanıma alınmasını sağlamıştır. ASELSAN kuvvet çarpanı olarak bilgi ve haberleşme teknolojilerinin kullanımı için yöntemler aramakta olan modern orduların ihtiyaçlarını Ağ Destekli Yetenek kavramına uygun olarak karşılayan sistem çözümleri sunmaktadır.

ASELSAN’ın Entegre Komuta Kontrol Sistemleri, manevra, istihbarat, hava savunma, ateş destek, lojistik ve personel fonksiyonel alanları ile taktik ve operasyonel düzeyde birimler için entegre bir çözüm sunmaktadır. ASELSAN Entegre Komuta Kontrol Sistemleri, öngörülemeyen ve değişken muharebe koşullarında harekat kabiliyetini artırarak toplam kuvvet etkinliğini sağlar ve komuta kontrol faaliyetlerinin sayısal ortamda yürütülmesine imkan verir.

 • Bilgiye Dayalı Karar Verme
 • Gerçek Zamanlı Muharebe Sahası İstihbaratı
 • Müşterek Harekat
 • Müşterek Planlama
 • Birlikte Çalışabilirlik
 • Durumsal Farkındalık
 • Sayısal Haberleşme
 • Sayısal Ortamda Komuta Kontrol
 • Karar Destek
 • Muharebe Sahası Yönetimi
 • Ateş Destek
 • Hava savunma
 • İstihbarat ve elektronik Harp
 • Haberleşme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code