Savunma Sanayisinde “BAŞKANLIK” Dönemi

Anayasa değişikliğine uyum kapsamında savunma sanayisinin yönetsel organizasyonunda düzenlemeye gidildi. Savunma sanayisinde müsteşarlık düzeyindeki yönetim, başkanlık olarak düzenlendi. Milli Savunma Bakanı’na kanunla verilen bazı yetkiler Başkanlık tarafından yürütülen projelerdeki iş ve işlemler için Başkan’a ait olacak.

Yeni uyum kararnamesi yayımlandı

703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile savunma sanayisine ilişkin mevzuatta bir dizi değişiklik yapıldı.

Buna göre, 3238 sayılı Kanunun adı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde değiştirildi.

Savunma Sanayii Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarının kadro unvanı Savunma Sanayii Başkanı ve başkan yardımcısı şeklinde düzenlendi.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun yüzde 2’sini aşmayacak miktardan oluşacak Başkanlık bütçesini azami yüzde 50 artırma yetkisi Cumhurbaşkanı’nda olacak.

Savunma sanayisi alanında yapılması öngörülen iş ve işlemlerde Muhasebeci Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu ile Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

Kanunla (vergi kanunları hariç) kurulan fonlardan, talih oyunlarının işletildiği yerlerden elde edilecek gayri safi hasılattan Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yapılacak aktarma miktarları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun’da Milli Savunma Bakanı’na verilmiş olan yetkiler Başkanlık tarafından yürütülen projelerdeki iş ve işlemler için Başkan’a ait olacak.

Başkanlık personeli için Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu uyarınca düzenlenen Kişi Güvenlik Belgesi aranmayacak.

Başkanlık iş ve işlemlerinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olduğu dönemde haiz olduğu muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulamasına devam edilecek.

Başkanlık personelinin Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmasına yönelik hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarının kadro unvanı Savunma Sanayii Başkanı ve başkan yardımcısı şeklinde değiştirildi. Halen anılan kadrolarda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sanayii Başkanı ve başkan yardımcısı kadrolarına atanmış sayılacak.

Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısına, sırasıyla Savunma Sanayii Müsteşarı ve müsteşar yardımcısı için ilgili mevzuat hükümlerinde kadrosuna bağlı olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmayacak. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Savunma Sanayii Müsteşarı ve müsteşar yardımcısına denk kabul edilecek.

Diğer mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarına ve müsteşar yardımcılarına yapılan atıflar Savunma Sanayii Başkanına ve başkan yardımcılarına yapılmış sayılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code